Voortgang bouw week 43

01-11-2023

Overige berichten

Op de bouwplaats wordt druk gewerkt om het mooie "Hartje Steenbergen" haar vorm te geven. Aan de Berenstraat is men op de 1e verdiepingsvloer bezig, de funderingen van de bergingen zijn gestort en het terrein is volledig "opgeschoond" en uitgevlakt. Door het opschonen van het terrein is er de ruimte gecreëerd om leveringen van staal, kozijnen en stenen te laten plaatsvinden. 

De Kaaistraat laat nog even op zicht wachten. Door de vorm van het gebouw en de ligging in het dichtbebouwde centrum is het niet mogelijk om vanuit de Berenstraat te werken, dit moet allemaal vanuit de Kaaistraat gebeuren. Zodra de ruwbouw van de Berenstraat gereed is zal er een start gemaakt worden met de funderingen van de Kaaistraat. Dit zal ook met de vaste kraan gebeuren. Maar als de fundering van de Kaaistraat eenmaal is gelegd gaan beide bouwblokken ook echt in snel tempo de hoogte in. 

De bouw begint nu echt vorm te krijgen aan de Berenstraat, het wordt, met aan weerszijden woningen, nu echt één geheel met de bestaande woningen.